در حال تدوین...

در حال تدوین...

در حال تدوین…

در حال تدوین...

در حال تدوین…

در حال تدوین...

در حال تدوین…

در حال تدوین...

در حال تدوین…

در حال تدوین...

در حال تدوین…

کنترل پروژه چیست؟

فرآیند کنترل پروژه بر چه مواردی متمرکز دارد؟
  • اندازه گیری عملکرد برنامه ریزی شده در مقابل عملکرد واقعی
  • ارزیابی مداوم عملکرد پروژه برای شناسایی هرگونه اقدام پیشگیرانه یا اصلاحی مورد نیاز.
  • نگهداری اطلاعات دقیق و به موقع بر اساس خروجی پروژه و مستندات مرتبط.
  • ارائه اطلاعاتی که از به روز رسانی وضعیت، پیش بینی و اندازه گیری پیشرفت پشتیبانی می‌کند.
  • ارائه پیش بینی‌هایی که هزینه‌های جاری و زمان بندی پروژه را به روز می‌کند.
  • نظارت بر اجرای هرگونه تغییر یا اصلاح برنامه مصوب.

 

اهمیت نظارت و کنترل پروژه چیست؟

نظارت و کنترل پروژه‌ها را در مسیر خود نگه می‌دارد. کنترل‌های مناسب می‌تواند نقش مهمی در تکمیل به موقع پروژه‌ها داشته باشد.

داده‌های جمع آوری شده همچنین به مدیران پروژه اجازه می‌دهد تصمیمات آگاهانه بگیرند. آنها می‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند، تغییراتی ایجاد کنند و از مسائل مدیریت بحران اجتناب کنند.

به زبان ساده، نظارت و کنترل، اجرای یکپارچه وظایف را تضمین می‌کند. این باعث بهبود بهره وری و کارایی می‌شود.

روش نظارت و کنترل چیست؟

هنگام تنظیم فرآیند نظارت و کنترل پروژه، ابتدا خطوط پایه پروژه را تعیین می‌کنیم. این شامل محدوده، برنامه و بودجه است. از این اطلاعات برای ارزیابی پیشرفت پروژه در طول چرخه عمر استفاده کنید.

از یک ساختار شکست کار (WBS) برای تقسیم پروژه به واحدهای کوچک کار یا وظایف فرعی استفاده کنید. این امر مدیریت و ارزیابی کار را آسان تر می‌کند. این امکان شناسایی آسان‌تر مسائل را فراهم می‌کند، پروژه را تحت کنترل نگه می‌دارد و امکان تأیید پیشرفت آسان‌تر را فراهم می‌کند. همچنین به جلوگیری از احساس خستگی اعضای تیم کمک می‌کند.

تکنیک‌های نظارت و کنترل چیست؟

طیف وسیعی از تکنیک‌های نظارت و کنترل وجود دارد که می‌تواند توسط مدیران پروژه استفاده شود، از جمله:

ماتریس ردیابی الزامات (RTM) . این نقشه، یا ردیابی، نیازهای پروژه به محصولات قابل تحویل است. ماتریس رابطه بین دو سند پایه را همبستگی دارد. این باعث می‌شود که وظایف پروژه بیشتر نمایان شود. همچنین از اضافه شدن وظایف یا الزامات جدید بدون تایید به پروژه جلوگیری می‌کند.

این باعث می‌شود که وظایف پروژه بیشتر نمایان شود. همچنین از اضافه شدن وظایف یا الزامات جدید بدون تایید به پروژه جلوگیری می‌کند.

یک نمودار کنترل کیفیت پروژه را کنترل می‌کند. دو شکل اصلی نمودار کنترل وجود دارد – یک نمودار کنترل تک متغیره یک مشخصه پروژه را نشان می‌دهد، در حالی که نمودار چند متغیره بیش از یک مشخصه را نشان می‌دهد.

جلسات بررسی و وضعیت، مشکلات را بیشتر تجزیه و تحلیل می‌کنند و علت وقوع اتفاقی را پیدا می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند هر مشکلی را که ممکن است بعداً رخ دهد برجسته کنند.