شرکت آرکا رهرو اٌفق نوین

ما به توسعه کسب و کارها فکر می‌کنیم

1500
تعداد خدمات معدنی

Companies in service

180
خدمات واحدهای تجاری

Received licenses

12
تعداد کارمند

Professional lawyers

خدمات ما

ما بیش از 2500 کسب و کار را تحت حمایت داریم

01.

طراحی سیستم‌های مدیریتی

تمامی سیستم‌های مدیریتی همواره نیاز به تحلیل و بروزرسانی با سایر فرایند‌های داخلی و خارجی سازمان را دارند.

 

02.

توسعه تجارت خارجی

این تجارت میتواند علاوه بر عواید مالی، تکنولوژی، دانش و مهارت‌های بین المللی، مراودات بین المللی نیز به همراه داشته باشد.

03.

امور ثبتی و اسناد تجاری

اولین گام در آغاز، بررسی موارد قانونی و اسناد تجاری و مطابقت آنها با حوزه فعالیت و پیش بینی چالش‌ها و مسائل پیش روی حقوقی است.

 

04.

امور معادن و صنایع معدنی

تحلیل‌های ما این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد تا با وجود ریسک‌های طبیعی در سرمایه گذاری‌های معدنی با اطمینان قدم بردارند

 

مشاوره و خدمات مهندسی معدن

دریافت مشاوره معدنی و خدمات مهدنسی از آرون سیستم

دریافت خدمات از ما منجر به صرفه جویی در سرمایه گذاری، بهره‌وری اقتصادی و پیاده سازی و بهره‌برداری کامل و سالم از قانون معادن، پیشرفت قابل توجه در بهره‌وری در کل چرخه عمر معدن خواهد شد.

خدمات تفصیلی بخش معدنی:

 • مشاوره در حوزه قانون معدن
 • پیگیری افزایش سینه کار
 • پیگیری امور معدنی و اداری
 • پیگیری تمدید و صدور پروانه بهره‌برداری
 • تهیه طرح امکان سنجی برای سرمایه گذاری
FOR YOUR ADVANCED FEATURES

How We Work with Clients

ما در برنامه ریزی طراحی سیستم های مدیریتی و مطالعات حوزه مالی، میمیزی، امورات ثبتی،حقوقی و اداری، تشخیص، پیگیری و توسعه انواع مجوزات لازم در فعالیت‌های تجاری تخصص داریم.

برخی از شرکت‌های تحت حمایت ما

These companies trust us *

Reliability

Our organization has established itself as a reliable and stable partner

Quality

We combine the quality of services and a deep understanding of the law

Result

An effective way to protect the client’s rights and achieve maximum results

Are There Any Other Questions?

Fill out the form and we will call you back.

  PRODUCTIVITY REDEFINED

  We Are a Team of Highly Professional Specialists

  Each of us practices in certain areas of law, which in general allows us to fully meet the client’s needs for legal support. We are always open to interesting ideas and proposals, as well as ready for constructive and comprehensive cooperation!

  TESTIMONIALS

  Customer Reviews

  They have already used our services

  A Guarantee of Achieving the Desired Result!

  The specialists of our company will provide you with expert advice on any that interests you.

  • Experienced lawyers
  • Speed and reliability
  • An integrated approach
  • An integrated approach
  • An integrated approach

  Get Free Consultation!

  We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.

   I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy